Subtitle

Instruktörer

Här presenteras våra instruktörer.

          

        Monica Borg                   

 

Våra instruktörer har gått minst en instruktörsutbildning, genom SCWDA (f d nationella country & western dance förbundet) och/eller för Zuzana Cortova & Nicholas Cort, som är NTA Accredited Instructors (National Teachers Association). Vissa instruktörer har också utbildningar i pedagogik, teknik, musikteori och koreografi. Allt som oftast åker man på fortbildningar och workshops, allt för våra dansares bästa och för egen utveckling. Instruktörerna i Mariestads LineDancers tycker om olika danskaraktärer, samarbetar mycket och kompletterar varandra.

 

 

 

Nya foton

Facebook Like Button

Newest Members